Служба автомобільних доріг
у Житомирській області

» Діяльність » плани » Річний план державних закупівель

Річний план державних закупівель

  Річний план закупівель (наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України №490 від 22.03.2016 р.)    
  на 2017 рік 
  Служби автомобільних доріг у Житомирській області, код згідно з ЄДРПОУ 03451526 зі змінами    
             
Конкретна назва предмета закупівлі Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) Код згідно з КЕКВ  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі (грн)  Процедура закупівлі Орієнтовний  початок проведення процедури закупівлі
з/п (для бюджет-них коштів)
  1 2 3 4 5 6
1 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного ДК 021:2015 (CPV) 2281 3 611 981,20 Відкриті  січень -
  середнього ремонту по влаштуванню зовнішнього 45310000-3.    (три мільйони шістсот одинадцять тисяч торги лютий
  освітлення на автомобільній дорозі М-21  Електромонтажні роботи   дев'ятсот вісімдесят одна грн 20 коп) (з ПДВ)    
  Житомир - Могилів - Подільський на ділянці           
  км 49+520 - км 52+918, Житомирська область          
             
2 Послуги з експлуатаційного утримання  ДК 021:2015 (CPV) 2281 30 016 727,00 Відкриті  лютий-
  автомобільних доріг загального користування 63710000-9. Послуги з   (тридцять мільйонів шістнадцять тисяч сімсот торги березень
  державного значення Житомирської області обслуговування наземних    двадцять сім грн 00 коп) (з ПДВ)    
  (ремонт дорожніх пристроїв і облаштування видів транспорту.        
  доріг)          
             
3 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного ДК 021:2015 (CPV) 2281 31 395 682,00 Відкриті  лютий-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (тридцять один мільйон триста дев'яносто  торги березень
  державного значення Т-06-14 Глибочиця -      п'ять тисяч шістсот вісімдесят два грн 00 коп)    
  Станишівка через Калинівку, Клітчин на ділянці     (з ПДВ)    
  км 2+226 - км 9+514, Житомирська область.          
             
4 Послуги з експлуатаційного утримання  ДК 021:2015 (CPV) 2281 1 901 230,00 Відкриті  січень -
  автомобільної дороги загального користування 63710000-9. Послуги з   (один мільйон дев'ятсот одна тисяча двісті торги лютий
  державного значення Житомирської області обслуговування наземних    тридцять грн 00 коп) (з ПДВ)    
  М-21 Житомир - Могилів-Подільський (через видів транспорту.        
  м. Вінницю) (обслуговування об'єктів зовнішнього          
  освітлення) протяжністю 9,6 км          
             
5 Послуги з експлуатаційного утримання  ДК 021:2015 (CPV) 2281 147 924 283,00 Відкриті  січень -
  автомобільних доріг загального користування 63710000-9. Послуги з   (сто сорок сім мільйонів дев'ятсот двадцять торги лютий
  державного значення Житомирської області обслуговування наземних    чотири тисячі двісті вісімдесят три грн 00 коп)    
  протяжністю 1655,3 км - додаткові аварійні видів транспорту.   (з ПДВ)    
  роботи (роботи з ліквідації пошкоджень, руйнувань          
  та деформацій основи дорожнього одягу та            
  покриття проїзної частини доріг, перехідно-          
  швидкісних смуг, зупинкових майданчиків,          
  зупинкових смуг)          
             
  1 2 3 4 5 6
6 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 20 824 320,80 Відкриті  лютий-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (двадцять мільйонів вісімсот двадцять торги березень
  загального користування державного значення     чотири тисячі триста двадцять грн 80 коп)    
  Житомирської області М-21 Житомир - Могилів-     (з ПДВ)    
  Подільський (через м.Вінницю) км 49+650 -           
  км 51+000, км 51+710 - км 52+820, км 53+100 -          
  км 53+397.          
             
7 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 120 926 968,00  Відкриті  квітень-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (сто двадцять мільйонів дев'ятсот двадцять торги травень
  загального  користування державного значення      шість тисяч дев'ятсот шістдесят вісім грн     
  Житомирської області Р-28 Виступовичі      00 коп) (з ПДВ)    
  (на м. Мозир) – Житомир (через м. Овруч)           
  (окремими ділянками)          
             
8 Послуги з експлуатаційного утримання  ДК 021:2015 (CPV) 2281 12 479 602,00 Відкриті  лютий-
  автомобільних доріг загального користування  63710000-9. Послуги з    (дванадцять мільйонів чотириста сімдесят  торги березень
  державного значення Житомирської області  обслуговування наземних    дев'ять тисяч шістсот дві грн 00 коп) (з ПДВ)    
  (ремонт штучних споруд) видів транспорту        
             
9 Послуги з експлуатаційного утримання  ДК 021:2015 (CPV) 2281 2 696 029,00 Відкриті  лютий-
  автомобільних доріг загального користування  63710000-9. Послуги з    (два мільйони шістсот дев'яносто шість тисяч  торги березень
  місцевого значення Житомирської області  обслуговування наземних    двадцять дев'ять грн 00 коп) (з ПДВ)    
  (ремонт штучних споруд) видів транспорту        
             
10 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 96 351 586,00 Відкриті  лютий-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (дев'яносто шість мільйонів триста п'ятдесят  торги березень
  загального користування державного значення      одна тисяча п'ятсот вісімдесят шість грн     
  Житомирської області Р-18 Житомир – Попільня –      00 коп) (з ПДВ)    
  Сквира – Володарка – Ставище на ділянці           
  км 4+222 – км 10+300          
             
11 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 63 252 725,80 Відкриті  лютий-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (шістдесят три мільйони двісті п'ятдесят дві  торги березень
  загального користування державного значення      тисячі сімсот двадцять п'ять грн 80 коп)     
  Житомирської області Н-03 Житомир - Чернівці      (з ПДВ)    
  (окремими ділянками)          
             
12 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 304 069 994,00 Відкриті  березень-
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (триста чотири мільйони шістдесят дев'ять  торги квітень
  Житомирської області протяжністю 1442,4 км обслуговування наземних    тисяч дев'ятсот  дев'яносто чотири грн 00 коп)     
    видів транспорту   (з ПДВ)    
             
  1 2 3 4 5 6
13 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 158 639 436,00 Відкриті  березень-
  доріг загального користування місцевого значення  63710000-9. Послуги з    (сто п'ятдесят вісім мільйонів шістсот тридцять   торги квітень
  Житомирської області протяжністю 5738,1 км обслуговування наземних    дев'ять тисяч чотириста тридцять шість грн      
    видів транспорту   00 коп) (з ПДВ)    
             
14 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 3 515 382,00 Відкриті  березень-
  доріг загального користування місцевого значення  63710000-9. Послуги з    (три мільйони п'ятсот п'ятнадцять тисяч триста   торги квітень
  Житомирської області протяжністю 1154,9 км обслуговування наземних    відімдесят два грн 00 коп) (з ПДВ)    
    видів транспорту        
             
15 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 3 545 374,00 Відкриті  березень-
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (три мільйони п'ятсот сорок п'ять тисяч триста   торги квітень
  Житомирської області протяжністю 1655,3 км (роботи обслуговування наземних    сімдесят чотири грн 00 коп) (з ПДВ)    
  з ліквідації вибоїн та покращення транспортно- видів транспорту        
  експлуатаційного стану покриття)          
             
16 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного ДК 021:2015 (CPV) 2281 31 395 682,00 Відкриті  квітень-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (тридцять один мільйон триста дев'яносто  торги травень
  державного значення Т-06-14 Глибочиця -      п'ять тисяч шістсот вісімдесят два грн 00 коп)    
  Станишівка через Калинівку, Клітчин на ділянці     (з ПДВ)    
  км 2+226 - км 9+514, Житомирська область.          
17 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 317 948 639,00 Відкриті  травень-
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (триста сімнадцять мільйонів дев'ятсот сорок торги червень
  Житомирської області протяжністю 1442,4 км обслуговування наземних    вісім тисяч шістсот тридцять дев'ять грн     
    видів транспорту   00 коп) (з ПДВ)    
             
18 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 170 264 441,00 Відкриті  травень-
  доріг загального користування місцевого значення  63710000-9. Послуги з    (сто сімдесят мільйонів двісті шістдесят чотири торги червень
  Житомирської області протяжністю 5738,1 км обслуговування наземних    тисячі чотириста сорок одна грн 00 коп)     
    видів транспорту   (з ПДВ)    
             
19 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 96 351 586,00 Відкриті  травень-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (дев'яносто шість мільйонів триста п'ятдесят  торги червень
  загального користування державного значення      одна тисяча п'ятсот вісімдесят шість грн     
  Житомирської області Р-18 Житомир – Попільня –      00 коп) (з ПДВ)    
  Сквира – Володарка – Ставище на ділянці           
  км 4+222 – км 10+300          
             
20 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 63 252 725,80 Відкриті  травень-
  середнього ремонту автомобільної дороги  45233142-6. Ремонт доріг   (шістдесят три мільйони двісті п'ятдесят дві  торги червень
  загального користування державного значення      тисячі сімсот двадцять п'ять грн 80 коп)     
  Житомирської області Н-03 Житомир - Чернівці      (з ПДВ)    
  (окремими ділянками)          
             
  1 2 3 4 5 6
21 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної  ДК 021:2015 (CPV) 2281 604 988,00 Відкриті  травень-
  дороги загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (шістсот чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят  торги червень
  Житомирської області М-21 Житомир - Могилів- обслуговування наземних    вісім грн 00 коп) (з ПДВ)    
  Подільський (через м.Вінницю) (обслуговування видів транспорту        
  об'єктів зовнішнього освітлення) протяжністю 3,6 км          
             
22 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 3 508 910,00 Відкриті  червень-
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (три мільйони п'ятсот вісім тисяч дев'ятсот торги липень
  Житомирської області протяжністю 1655,3 км - обслуговування наземних    десять грн 00 коп) (з ПДВ)    
  (аварійний ремонт покриття) видів транспорту        
             
23 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 3 685 402,00 Відкриті  липень-
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (три мільйони шістсот вісімдесят п'ять тисяч  торги серпень
  Житомирської області (нанесення горизонтальної  обслуговування наземних    чотириста дві грн 00 коп) (з ПДВ)    
  розмітки протяжністю 407,3 км) видів транспорту        
             
24 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної  ДК 021:2015 (CPV) 2281 3 508 188,00 Відкриті  липень-
  дороги загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (три мільйони п'ятсот вісім тисяч  торги серпень
  М-06 Київ – Чоп (на Будапешт через мм. Львів,  обслуговування наземних    сто вісімдесят вісім грн 00 коп) (з ПДВ)    
  Мукачеве і Ужгород) в межах Житомирської області  видів транспорту        
  (обслуговування систем метеоспостереження)          
             
25 Послуги з паспортизації мостів на автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 943 623,12 Відкриті  липень-
  дорогах загального користування державного 71330000-0. Інженерні послуги    (дев'ятсот сорок три тисячі шістсот торги серпень
   значення Житомирської області різні   двадцять три грн 12 коп) (з ПДВ)    
             
26 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 8 998 360,00 Відкриті  липень-
  доріг загального користування місцевого значення  63710000-9. Послуги з    (вісім мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім торги серпень
  Житомирської області протяжністю 1154,9 км обслуговування наземних    тисяч триста шістдесят грн 00 коп)     
    видів транспорту   (з ПДВ)    
             
27 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 2 894 080,80  Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (два мільйони вісімсот дев'яносто чотири  торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      тисячі вісімдесят грн 80 коп) (з ПДВ)    
  області С060314 Під’їзд до с. Гальчин км 0+000 –           
  км 1+700          
             
28 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 4 449 796,60 Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (чотири мільйони чотириста сорок дев'ять торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      тисяч сімсот дев'яносто шість грн 60 коп)     
  області С060524 Під’їзд до с. Горбове км 0+000 –      (з ПДВ)    
  км 3+900          
             
  1 2 3 4 5 6
29 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 2 792 703,60  Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (два мільйони сімсот дев'янсто дві тисячі торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      сімсот три грн 60 коп) (з ПДВ)    
  області О 060508 Бараші-Ємільчине через Брідок,           
  Рихальське, Куліші км 38+900 – км 39+700          
             
30 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 5 670 202,60  Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (п'ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      двісті два грн 60 коп) (з ПДВ)    
  області С061801 Радомишль-Травневе через Кичкирі,           
  Глиницю км 0+000 – км 7+000          
             
31 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 5 214 061,60  Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (п'ять мільйонів двісті чотирнадцять тисяч торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      шістдесят одна грн 60 коп) (з ПДВ)    
  області О 060508 Бараші-Ємільчине через Брідок,           
  Рихальське, Куліші км 0+000 – км 2+200          
             
32 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 6 449 067,20  Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (шість мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      шістдесят сім грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області С061912 Старий Миропіль-Колодяжне          
   км 0+000 – км 5+000          
             
33 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 3 334 187,60  Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (три мільйони триста тридцятть чотири тисячі торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      сто вісімдесят сім грн 60 коп) (з ПДВ)    
  області С061926 Під’їзд до с. Дертка км 0+000 –           
  км 2+000          
             
34 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 4 091 148,80  Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (чотири мільйони дев'яносто одна тисяча торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      сто сорок вісім грн 80 коп) (з ПДВ)    
  області С060318 /Шепетівка-Чуднів-Бердичів/-          
  Гардишівка через Кустин км 6+400 – км 8+800          
             
35 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 4 877 177,20  Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (чотири мільйони вісмсот сімдесят сім тисяч торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      сто сімдесят сім грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області О 060305 Бердичів-Іванопіль км 8+921 –           
  км 13+050          
             
      1 2 3 4 5 6
36 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 10 334 795,00  Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (десять мільйонів триста тридцять чотири  торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      тисячі сімсот дев'яносто п'ять грн 00 коп)     
  області О 061730 /М-06/-Довбиш-Залужне км 10+593 –      (з ПДВ)    
  км 19+460          
             
37 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 6 126 728,80 Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (шість мільйонів сто двадцять шість тисяч торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      сімсот двадцять вісім грн 80 коп) (з ПДВ)    
  області С061903 Разіне - Хижинці км 0+000 – км 5+200           
             
38 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 1 872 192,20 Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (один мільйон вісімсот сімдесят дві тисячі торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      сто дев'яносто дві грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області С060815 Кропивня - Голубівка км 0+000 –           
  км 1+050          
             
39 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 2 912 245,00 Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (два мільйони дев'ятсот дванадцять тисяч торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      двісті сорок п'ять грн 00 коп) (з ПДВ)    
  області С061309 Під’їзд до с. Майстрів км 0+000 –           
  км 1+750          
             
40 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 5 859 386,60 Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (п'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять  тисяч торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      триста вісімдесят шість грн 60 коп) (з ПДВ)    
  області О 061218 Народичі - Малин через Базар           
  км 0+000 – км 36+421 (окремими ділянками)          
             
41 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 3 452 808,00 Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (три мільйони чотириста п'ятдесят дві тисячі торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      вісімсот вісім грн 00 коп) (з ПДВ)    
  області С060310 /Кременець - Біла Церква - Ржищів/ -          
  Буряки км 0+000 – км 2+000          
             
42 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 937 424,80 Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (дев'ятсот тридцять сім тисяч чотириста двадцять торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      чотири грн 80 коп) (з ПДВ)    
  області С062228 Черняхів - Високе - Забріддя          
   км 0+000 – км 0+550          
             
43 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 3 302 951,20 Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (три мільйони триста дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      одна грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області С060623 Під’їзд до с. Сонячне км 0+000 –           
  км 1+800          
             
      1 2 3 4 5 6
44 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 1 786 637,80 Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (один мільйон сімсот вісімдесят шість тисяч  торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      шістсот тридцять сім грн 80 коп) (з ПДВ)    
  області С061101 Забране - Візня через Буки, Ворсівку           
  км 8+000 – км 12+000; км 15+000 – км 16+000          
             
45 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 1 005 472,00 Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (один мільйон п'ять тисяч чотириста сімдесят два торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      грн 00 коп) (з ПДВ)    
  області О 061423 Овруч - Норинськ - Словечне -           
  Перга км 27+370 – км 27+970          
             
46 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 8 234 560,80 Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (вісім мільйонів двісті тридцять чотири тисячі  торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      п'ятсот шістдесят грн 80 коп) (з ПДВ)    
  області С061139 /Київ - Ковель - Ягодин/ - Чоповичі           
  через Йосипівку км 0+000 – км 7+500          
             
47 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 10 487 915,20 Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (десять мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      дев'ятсот п'ятнадцять грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області С060702 Поліське - Давидки км 0+000 –           
  км 9+000          
             
48 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 12 438 499,60 Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (дванадцять мільйонів чотириста тридцять вісім   торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      тисяч чотириста дев'яносто дев'ять грн 60 коп)     
  області С061002 Велика Волиця - Бичева км 0+000 –      (з ПДВ)    
  км 5+000          
             
49 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 2 612 007,40 Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (два мільйони шістсот дванадцять тисяч сім грн торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      40 коп) (з ПДВ)    
  області О 061834 Радомишль - ст. Ірша км 9+100 –           
  км 10+600          
             
50 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 1 954 959,80 Відкриті  липень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (один мільйон дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі  торги серпень
  користування місцевого значення Житомирської      дев'ятсот п'ятдесят дев'ять грн 80 коп) (з ПДВ)    
  області С062204 Некраші - Високе - Головине - Свидя           
  км 5+500 – км 6+600          
             
51 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 24 832 208,80 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (двадцять чотири мільйони вісімсот тридцять   торги вересень
  користування державного значення Житомирської      дві тисячі двісті вісім грн 80 коп) (з ПДВ)    
  області Р-28 Виступовичі (на м. Мозир) - Житомир           
  (через м. Овруч) км 19+000-км 23+000          
             
      1 2 3 4 5 6
52 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 4 217 765,20 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (чотири мільйони двісті сімнадцять тисяч торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      сімсот шістдесят п'ять грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області С061441 Папірня - Велика Хайча - Кобилин           
  км 0+000 – км 3+300          
             
53 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 3 286 199,00 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (три мільйони двісті вісімдесят шість тисяч торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      сто дев'яносто дев'ять грн 00 коп) (з ПДВ)    
  області С060739 Ушомир - Ковбащина км 0+000 –           
  км 3+000          
             
54 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 2 738 903,60 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (два мільйони сімсот тридцять вісім тисяч торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      дев'ятсот три грн 60 коп) (з ПДВ)    
  області С060744 Під’їзд до с.Заріччя км 0+000 –          
   км 2+500          
             
55 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 941 219,20 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (дев'ятсот сорок одна тисяча двісті  торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      дев'ятнадцять грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області С062204 Некраші - Високе - Головине - Свидя           
  км 0+455 – км 1+455          
             
56 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 8 346 828,80 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (вісім мільйонів триста сорок шість тисяч  торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      вісімсот двадцять вісім грн 80 коп) (з ПДВ)    
  області С061604 /Андрушки - Харліївка/ - Василівка            
  км 0+000 – км 4+940          
             
57 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 5 153 672,20 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (п'ять мільйонів сто п'ятдесят три тисячі  торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      шістсот сімдесят два грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області С061603 Андрушки - Харліївка  км 0+000 –           
  км 8+000          
             
58 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 6 569 175,80 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (шість мільйонів п'ятсот шістдесят де'ять тисяч  торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      сто сімдесят п'ять грн 80 коп) (з ПДВ)    
  області О 060102 Андрушівка - Червоне - Закутинці           
  км 24+000 – км 30+000          
             
59 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 4 867 898,20 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (чотири мільйони вісімсот шістдесят сім тисяч торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      вісімсот дев'яносто вісім грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області C060309 Хажин - Терехове  км 0+000 –           
  км 3+840          
      1 2 3 4 5 6
60 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 2 520 011,80 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (два мільйони п'ятсот двадцять тисяч торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      одинадцять грн 80 коп) (з ПДВ)    
  області С061917 Лісна Рудня - Дідківці  км 2+500-          
   км 4+800          
             
61 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 15 542 541,40 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі  торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      п'ятсот сорок одна грн 40 коп) (з ПДВ)    
  області С060709 Вигів - Омелянівка через Березівку           
  км 0+000 – км 14+200          
             
62 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 3 068 228,60 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (три мільйони шістдесят вісім тисяч двісті торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      двадцять вісім грн 60 коп) (з ПДВ)    
  області С061007 Печанівка - Кутище через Привітів,           
  Горопаї км 6+665 - км 9+465          
             
63 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 15 317 689,40 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (п'ятнадцять мільйонів триста сімнадцять тисяч торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      шістсот вісімдесят дев'ять грн 40 коп) (з ПДВ)    
  області О 060507 Бараші - Хорошів - Топорище           
  км 0+000 – км 14+000          
             
64 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 1 310 905,00 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (один мільйон триста десять тисяч  торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      дев'ятсот п'ять грн 00 коп) (з ПДВ)    
  області С060611 /Житомир - Сквира - Ставище/ -           
  Піски км 0+000 – км 1+160          
             
65 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 2 192 328,20 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (два мільйони сто дев'яносто дві тисячі  торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      триста двадцять вісім грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області С061432 Бондари - Бондарівка км 0+000 –           
  км 2+000          
             
66 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 817 829,60 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (вісімсот сімнадцять тисяч вісімсот двадцять  торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      дев'ять грн 60 коп) (з ПДВ)    
  області С061458 Хлупляни - Стугівщина км 0+000 –           
  км 0+500          
             
      1 2 3 4 5 6
67 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 5 832 132,80 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (п'ять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі  торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      сто тридцять два грн 80 коп) (з ПДВ)    
  області С061410 Першотравневе - Кам’янівка -          
  Олександри км 0+000 – км 4+600          
             
68 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 30 438 179,00 переговорна серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (тридцять мільйонів чотириста тридцять вісім  процедура вересень
  користування державного значення М-21 Житомир –      тисяч сто сімдесят дев'ять грн 00 коп) (з ПДВ)    
  Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (окремими           
  ділянками). Ділянка км 4+000 – км 14+600,           
  Житомирська область. (Додаткові роботи)          
             
69 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 17 315 638,00 переговорна серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (сімнадцять мільйонів триста п'ятнадцять процедура вересень
  користування державного значення М-21 Житомир –      тисяч шістсот тридцять вісім грн 00 коп)     
  Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (окремими      (з ПДВ)    
  ділянками). Ділянка км 14+600 – км 25+200,           
  Житомирська область. (Додаткові роботи)          
             
70 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 29 645 732,00 переговорна серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (двадцять дев'ять мільйонів шістсот сорок процедура вересень
  користування державного значення М-21 Житомир –      п'ять тисяч сімсот тридцять два грн 00 коп)    
  Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (окремими       (з ПДВ)    
  ділянками). Ділянка км 25+200 – км 35+800,           
  Житомирська область. (Додаткові роботи)          
             
71 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 2 912 245,00 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (два мільйони дев'ятсот дванадцять тисяч торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      двісті сорок п'ять грн 00 коп) (з ПДВ)    
  області С061309 Під’їзд до с. Майстрів км 0+000 –           
  км 1+750          
             
72 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 2 894 085,20  Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (два мільйони вісімсот дев'яносто чотири  торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      тисячі вісімдесят п'ять грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області С060314 Під’їзд до с. Гальчин км 0+000 –           
  км 1+700          
             
73 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 2 802 366,40 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (два мільйони вісімсот дві тисячі торги вересень
  користування місцевого значення Житомирської      триста шістдесят шість грн 40 коп) (з ПДВ)    
  області О 060508 Бараші-Ємільчине через Брідок,           
  Рихальське, Куліші км 38+900 – км 39+700          
             
      1 2 3 4 5 6
74 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2281 1 715 717,00 Відкриті  серпень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (один мільйон сімсот п'ятнадцять тисяч  торги вересень
  користування державного значення Житомирської     сімсот сімнадцять грн 00 коп) (з ПДВ)    
  області М-21 Житомир – Могилів Подільський (через          
  м. Вінницю) км 35+800 (облаштування примикання)          
             
75 Послуги з експлуатаційного утримання  ДК 021:2015 (CPV) 2281 37 131 712,00 Відкриті  серпень-
  автомобільних доріг загального користування 63710000-9. Послуги з    (тридцять сім мільйонів сто тридцять одна  торги вересень
  державного значення Житомирської області обслуговування наземних    тисяча сімсот дванадцять грн 00 коп) (з ПДВ)    
   (обслуговування об'єктів зовнішнього видів транспорту        
  освітлення) протяжністю 130 км          
76 Послуги з експлуатаційного утримання  ДК 021:2015 (CPV) 2281 50 248 692,00 Відкриті  серпень-
  автомобільних доріг загального користування 63710000-9. Послуги з    (п'ятдесят мільйонів двісті сорок вісім тисяч  торги вересень
  державного значення Житомирської області обслуговування наземних    шістсот дев'яносто дві  грн 00 коп) (з ПДВ)    
  протяжністю 212,9 км видів транспорту        
             
77 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 1 155 799,20 Відкриті  вересень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (один мільйон сто п'ятдесят п'ять тисяч  торги жовтень
  користування місцевого значення Житомирської      сімсот дев'яносто дев'ять грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області О 061424 Овруч - Норинськ - Словечне -           
  Перга км 27+370 – км 27+970          
             
78 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 2 543 309,20 Відкриті  вересень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (два мільйони п'ятсот сорок три тисячі  торги жовтень
  користування місцевого значення Житомирської      триста дев'ять грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області С061432 Бондари - Бондарівка км 0+000 –           
  км 2+000          
             
79 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 949 449,20 Відкриті  вересень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (дев'ятсот сорок дев'ять тисяч чотириста сорок торги жовтень
  користування місцевого значення Житомирської      дев'ять грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області С061458 Хлупляни - Стугівщина км 0+000 –           
  км 0+500          
             
80 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 4 190 366,40 Відкриті  вересень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (чотири мільйони сто дев`яносто тисяч торги жовтень
  користування місцевого значення Житомирської      триста шістдесят шість грн 40 коп) (з ПДВ)    
  області С061926 Під’їзд до с. Дертка км 0+000 –           
  км 2+000          
             
81 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 1 741 832,40 Відкриті  вересень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (один мільйон сімсот сорок одна тисяча  торги жовтень
  користування місцевого значення Житомирської      вісімсот тридцять дві грн 40 коп) (з ПДВ)    
  області С061101 Забране - Візня через Буки, Ворсівку           
  км 8+000 – км 12+000; км 15+000 – км 16+000          
             
      1 2 3 4 5 6
82 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 3 162 349,60 Відкриті  вересень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (три мільйони сто шістдесят дві тисячі торги жовтень
  користування місцевого значення Житомирської      триста сорок дев`ять грн 60 коп) (з ПДВ)    
  області С061917 Лісна Рудня - Дідківці  км 2+500-          
   км 4+800          
             
83 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних  ДК 021:2015 (CPV) 2281 3 996 095,00 Відкриті  вересень-
  доріг загального користування державного значення  63710000-9. Послуги з    (три мільйони дев'ятсот дев'яносто шість тисяч  торги жовтень
  Житомирської області (поновлення горизонтальної  обслуговування наземних    дев'яносто п'ять грн 00 коп) (з ПДВ)    
  розмітки протяжністю –  407,3 км, влаштування  видів транспорту        
  горизонтальної дорожньої розмітки дорожніми           
  розмічальними вставками (ВРД) – 14,6 км та           
  демонтаж та встановлення бар’єрного огородження           
  – 0,028 км)          
             
84 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 3 850 048,80 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (три мільйони вісімсот п`ятдесят тисяч сорок торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської       вісім грн. 80 коп.) (з ПДВ)    
  області С061007 Печанівка - Кутище через Привітів,           
  Горопаї  км 6+665 - км 9+465          
             
85 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 6 187 919,20 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг    (шість мільйонів сто вісімдесят сім тисяч торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської       дев'ятсот дев'ятнадцять грн. 20 коп.) (з ПДВ)    
  області С060403 Соловіївка - Дивин  км 0+000 -          
   км 1+970          
             
86 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 6 794 562,40 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг    (шість мільйонів сімсот дев`яносто чотири  торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської      тисячі п`ятсот шістдесят дві грн. 40 коп.)     
  області С060620 Дениші - Михайлівка  км 0+000 -      (з ПДВ)    
  км 1+380          
             
87 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 7 012 609,20 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (сім мільйонів дванадцять тисяч шістсот торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської      дев'ять грн. 20 коп. ) (з ПДВ)    
  області  С060402 Нові Озеряни - Здвижка через           
  Привороття, Пилипонку, Романівку  км 5+635 -           
  км 7+165          
             
88 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 10 464 876,00 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг    (десять мільйонів чотириста шістдесят чотири  торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської      тисячі вісімсот сімдесят шість грн. 00 коп.)        
  області С060421 /Київ-Чоп/ - Брусилів через Осівці        (з ПДВ)    
  км 4+350 - км 6+840          
             
      1 2 3 4 5 6
89 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 2 340 509,00 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (два мільйони триста сорок тисяч п`ятсот  торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської      дев`ять грн. 00 коп.) (з ПДВ)    
  області С060815 Кропивня - Голубівка  км 0+000 -           
  км 1+050           
             
90 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 5 552 612,80 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (п`ять мільйонів п`ятсот п`ятдесят дві тисячі  торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської      шістсот дванадцять грн. 80 коп.) (з ПДВ)    
  області С060524 Під`їзд до с. Горбове км 0+000 -          
   км 3+900           
             
91 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 5 289 493,20 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (п`ять мільйонів двісті вісімдесят дев`ять  торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської      тисяч чотириста дев`яносто три грн. 20 коп.)     
  області С061441 Папірня - Велика Хайча - Кобилин      (з ПДВ)    
  км 0+000 - км 3+300           
             
92 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 14 984 939,80 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот вісімдесят  торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської      чотири тисячі дев`ятсот тридцять дев`ять грн.     
  області  С061002 Велика Волиця - Бичева км 0+000 -       80 коп.) (з ПДВ)    
  км 5+000          
             
93 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 7 187 962,60 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (сім мільйонів сто вісімдесят сім тисяч  торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської      дев`ятсот шістдесят дві грн. 60 коп.) (з ПДВ)    
  області О 061219 Народичі - Малин через Базар           
   км 0+000 - км 36+421 (окремими ділянками)          
             
94 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 7 314 622,60 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (сім мільйонів триста чотирнадцять тисяч  торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської      шістсот двадцять дві грн. 60 коп.) (з ПДВ)    
  області С061410 Першотравневе - Кам`янівка -          
  Олександри км 0+000 - км 4+600           
             
95 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 1 200 645,20 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (один мільйон двісті тисяч шістсот сорок торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської       п`ять грн. 20 коп.) (з ПДВ)    
  області С062228 Черняхів - Високе - Забріддя           
  км 1+000 - км 1+550           
             
      1 2 3 4 5 6
96 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 2 543 879,00 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (два мільйони п`ятсот сорок три тисячі вісімсот  торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської      сімдесят дев`ять грн. 00 коп.) (з ПДВ)    
  області С062204 Некраші-Високе-Головине-Свидя           
  км 4+000-км 5+230           
             
97 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 31 143 726,20 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (тридцять один мільйон сто сорок три тисячі  торги листопад
  користування державного значення Житомирської      сімсот двадцять шість грн. 20 коп.) (з ПДВ)    
  області М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-          
  Подільський (через м. Вінницю) км 19+000-км 23+000           
             
98 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 3 885 900,20 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (три мільйони вісімсот вісімдесят п'ять тисяч  торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської      дев'ятсот  грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області С060623 Під’їзд до с. Сонячне км 0+000 –           
  км 1+800          
             
99 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 3 076 819,40 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (три мільйони сімдесят шість тисяч вісімсот  торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської      дев'ятнадцять грн 40 коп) (з ПДВ)    
  області О 061834 Радомишль - ст. Ірша км 9+100 –           
  км 10+600          
             
100 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 15 631 113,20 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (п'ятнадцять мільйонів шістсот тридцять одна торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської       тисяча сто тринадцять грн 20 коп) (з ПДВ)    
  області С061139 /Київ - Ковель - Ягодин/ - Чоповичі           
  через Йосипівку км 0+000 – км 7+500          
             
101 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного  ДК 021:2015 (CPV) 2610 2 299 483,40 Відкриті  жовтень-
  середнього ремонту автомобільної дороги загального  45233142-6. Ремонт доріг   (два мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч  торги листопад
  користування місцевого значення Житомирської      чотириста вісімдесят три грн 40 коп) (з ПДВ)    
  області С062204 Некраші - Високе - Головине - Свидя           
  км 5+500 – км 6+600          
             
             
Затверджений рішенням тендерного комітету від 30.10.2017 р. №463        
             
Голова тендерного комітету        С.Л. Заїка  
             
Секретар тендерного комітету        В.О. Рудюк